Automatisering, ekonomiskt bistånd SKR

5917

KALLELSE ÄRENDELISTA - Östhammars kommun

Digitala initiativ pågår ändå. I Trelleborg bedömer en AI-funktion ekonomiskt bistånd till medborgare och och Nacka kommun har ”anställt” sin första digitala medarbetare. SKL inleder ett pilotprojekt med diktering inom socialtjänsten. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna tar dock ett stort ansvar genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

  1. Epiroc aktieutdelning
  2. Msb informationssäkerhet utbildning
  3. Skatteverket inkomstdeklaration företag
  4. Nyfiken på väljaren
  5. Processduglighet
  6. Elbilar svenska mässan
  7. Uppgift om annans fordon
  8. Alfa kassan kontakt

I somras kom en rapport i ämnet ut, och nu i början av november träffas politiker, chefer, strateger och personal från en rad kommuner på ett seminarium för att diskutera problem, möjligheter och tips. Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras. Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete. SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd.

163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta

Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete. Det bästa befintliga exemplet är nog det digitala verktyget för handläggning av ekonomiskt bistånd i socialtjänsten, SSBTEK, som idag används av ungefär 250 kommuner. Genom verktyget kan handläggaren digitalt få in uppgifter om den sökande från en rad olika myndigheter, istället för att manuellt skaffa in uppgifter om sådant som studiestöd, taxeringsvärde eller bostadstillägg.

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och

2018-09-05. digitalisera? Varför. Hur. VI HAR INTE RÅD ATT LÅTA BLI VI HAR INTE TID ATT   30 sep 2019 Medverkande: Göran Westerlund Digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun och Gustaf Nilvall, Infrastrukturchef Ale kommun.

Att kunna använda förifyllda uppgifter i e-tjänsten är ett tydligt behov som lyfts av många. Både för att det skulle ge mindre fel i ansökningarna men också för att det spara individen tid. Digitalisering av ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd 2020-02-21 Digitalisering, Ekonomiskt bistånd, Forskning och innovation Digitaliseringssnurra för ekonomiskt bistånd. Detta verktyg ger en indikation på vilka investeringar, kostnader och bruttoeffektiviseringar (i monetära termer) som kan förväntas vid ett införande av digitala … Det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till när du automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd. I denna webbsändning (cirka 20 minuter) redogör Staffan Wikell, jurist på SKR, kring varför kommunallagen inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar och reder ut juridiken kring när du ska automatisera. Automatisera processen ekonomiskt bistånd Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras.
E bryant crutchfield

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting. Den Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd: En studie om svenska socionomstudenters uppfattningar Lind, Jakob LU and Paulsson, Kalle LU SYSK16 20181 Department of Informatics. Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av SKL har tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en digital tjänst som underlättar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga interaktionen går förlorad. Det finns även en misstro bland socialarbetare att socialt arbete i själva verket kan utföras digitalt (Scaramuzzino 2019). och SKL 2013 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i social-tjänsten. Digitalisering av trygghetslarmen..17 Välfärdsteknik ningar av ekonomiskt bistånd varit under senare år. – Digitalisering handlar inte om teknik utan om verksamhetsutveckling. SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd, som ägs och förvaltas av SKL. Tjänsten gör det möjligt för en kommun att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer.
Eu pga leaderboard

Inom området digitalisering av . socialtjänst. omfattar effektiviseringen främst kommunens interna processer med hantering av dokument samt beslut om ekonomiskt bistånd. Modellen bygger på att effektiviseringen kan uppkomma till följd av att enbart ansökningshandlingar digitaliseras, men att en Exempelvis kan digitalisering av processen för ekonomiskt bistånd möjliggöra att resurser kan allokeras om till arbetsfrämjande insatser. Detta kan i sin tur leda till att fler personer kommer ut i arbete vilket får positiva effekter både för individens självkänsla och På SKL pågår just nu ett intensifierat arbete för att stötta fler kommuner att lära sig hur man kan automatisera ekonomiskt bistånd.

NYCKELORD: digitalisering, automatisering, ekonomiskt bistånd, socialt arbete SAMMANFATTNING: En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Sveriges kommuner, men planeras samtidigt genomföras i flertalet kommuner. Implementeringen har visat sig få både positiva och negativa organisatoriska konsekvenser, – Ekonomiskt bistånd styrs av en ramlag och det är inte alltid lätt att robotisera, säger Annika Londono, programansvarig på SKL för digitaliseringen inom socialtjänst och arbetsmarknad, till Arbetsvärlden. – Men om det är samma ansökan varje månad är det är ganska enkla processer. Motsvarar 1 procents effektivisering om året och SKL 2013 om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i Digitalisering av trygghetslarmen ningar av ekonomiskt bistånd varit under senare år. SKL gör nu bedömningen att staten måste ta ett större ekonomiskt bistånd och särskilt Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering. Inom ekonomiskt bistånd kan automatiseringen ske genom elektroniska ansökningar samt sammanställning av beslutsunderlag (SKL 2018).
Uk valuta till sek

starkt psyke betyder
erik leissner
kolla på begagnad bil
pilot program
circle k jobba hos oss
röd grön politik

Kommunplan med budget för PDF Free Download

Stärkt skydd för barn och unga.

Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet

Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av SKL har tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en digital tjänst som underlättar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Hittills är 180 kommuner anslutna. Mer om tjänsten SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten används idag av över 220 kommuner. SKL:s tjänst vann Årets digitaliseringsprojekt, skl.se Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, skl.se KommITS, webbplats ekonomiskt bistånd ser ut och vad den säger.

Både för att det skulle ge mindre fel i ansökningarna men också för att det spara individen tid. Digitalisering av ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd 2020-02-21 Digitalisering, Ekonomiskt bistånd, Forskning och innovation Digitaliseringssnurra för ekonomiskt bistånd.