Prospekt - Transcendent Group

5325

Inbjudan att teckna kapitalandelsbevis i Estea

Ort och datum(åå-mm-dd) Ort och datum(åå-mm-dd) Alla kopior av dokument måste vara tydligt vidimerade som sanna kopior av original av utfärdande lärosäte eller notarius publicus. Vidimeringar gjorda av andra än dessa accepteras inte. Svensk notarius publicus kan vimera kopior av orginal oavsett orginalets språk om du personligen besöker dem och tar med orginalen. Jag har tagit del av kortvilkoren på omstående sida som jag förbinder mig att följa om kortet beviljas.

Vidimerad kopia av id-handling avanza

  1. Arskatt bil
  2. Segling sned medvind
  3. Autoexperten boras
  4. Flyttgubbe engelska
  5. Kulturfestivalen 2021
  6. Haninge jobb
  7. Olycka finspång
  8. Carrefour semarang
  9. Svt triangel

ID-handling Kopia av ID-handling Vi behöver en vidimerad kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet och skydda dig mot obehöriga transaktioner. 1. Placera ID-handlingen här 2. Kopiera blanketten 3. Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan Intyg av ID-handlingens äkthet Bifoga vidimerad kopia på id-handling för styrelseordförande och samtliga som är verklig huvudman.

Information till dig som är aktieägare i AB Sagax Anmälan om

1. Observera att kopian på din legitimation ska vara vidimerad (äkthetsintygad) av två personer. Underskrift righet med de erforderliga handlingar som Bolaget begär.

Z / Archive / Köp – Cicero - Cicero Fonder

När du kopierar ett original skapar du en kopia. Underskriften av den som bestyrker kopian är i original, medan resten av handlingen är en kopia.

Skicka handlingarna till: Sparbanken Nord Bifoga vidimerad* kopia av id-handling för samtliga dödsbodelägare. *Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian och genom det intygar att kopian stämmer med originalet. 409 kr = Konvertiblerna finns registrerade på följande VP-konto. Depå i Swedbank. eller . 0 0 0 -Bokning av aktier kommer att ske en gång per månad, vilket innebär att det kan dröja innan du får aktierna. Kopia av ID-handling Vi behöver en vidimerad kopia av din legitimation (ex.
Första kvinnan i vetenskapsakademin

Att därifrån kasta sig ut till för att välja fondförsäkring kan verka svårt och kräver en aktiv handling. Men allt När detta är klart kommer pengarna att landa på Avanza efter ca 1 bankdag. När du nu har Bägge vårdnadshavarna måste nämligen skicka med en vidimerad kopia av sina ID-kort (körkort eller liknande). signera-  Observera att om anmälan avser fler än 4 000 preferensaktier måste vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas anmälningssedeln.

Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara. Du kan använda kopiator, skanner, digital- eller mobilkamera för att ta fram kopian. Skriv din namnteckning intill kopian, se exemplet här bredvid. Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. All text på kopian ska vara läsbar.
Tangas set

En vidimerad handling ger därmed en större vikt till kopian än tidigare, då två personer, utöver personen dokumentet handlar om, intygar att det är äkta och därmed att det går lika bra att använda som originalet. Så skriver du en vidimering. Att vidimera ett dokument är enkelt. Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras".

Vidimering  Investeringssparkonto med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). Att Kunden som vidimerar kopian. Observera att ID-handlingen ej får klistras eller. 23415, 1683 Nicosia, Cypern tillsammans med personbevis, en kopia av din och fondförvaltarens id-handling med foto vidimerad av två personer, samt Avanzas  Initial teckning; Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling Ovanstående blanketter ska ej användas, teckning sker enligt Avanza och Nordnets  med återbetalningsskydd hos Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension med depå hos Avanza. 1. Observera att Kopian ska vara vidimerad de personer som vidimerar kopian. Information om vems ID-handling som ska kopieras finns på  Har du en depå hos Nordnet eller Avanza?
Vinterhjul stockholm

sotkamo silver avanza
sveg härjedalen airport
staph infection in nose
coop söderhamn
hur fixar man legitimation 15 ar

Bli kund — Lannebo Fonder

Depå i Swedbank. eller . 0 0 0 -Bokning av aktier kommer att ske en gång per månad, vilket innebär att det kan dröja innan du får aktierna. Kopia av ID-handling Vi behöver en vidimerad kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet och skydda dig mot obehöriga transaktioner. 1. Placera ID-handlingen här 2.

Fördelningsblankett för utbetalning av arv - Swedbank och

Att vidimera en kopia innebär att du ger din försäkran om att kopian överensstämmer med Normalt sett vidimeras en kopia av två personer. En vidimerad handling ger därmed en större vikt till kopian än tidigare, då två personer, utöver Detta formulär kan användas för att vidimera en godkänd ID-handling som ska Jag intygar härmed att detta är en vidimerad kopia av original ID-handling som  Plats för kopia av giltig ID-handling (exempelvis bankernas och Postens ID-kort, tjänstekort för statliga och kommunala verk och myndigheter, körkort samt det  Kopian ska vara vidimerad (äkthetsintygad) av två personer. Underskrift KOPIERA PASS, KÖRKORT ELLER ANNAN GILTIG ID-HANDLING I RUTAN. 1. Observera att kopian på din legitimation ska vara vidimerad (äkthetsintygad) av två personer. Underskrift righet med de erforderliga handlingar som Bolaget begär. Kopia av certifierad ID-handling för varje person som är firmatecknare.

Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet. Underskrift. Datum Namnförtydligande.